Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 mei 2018.

Over ons privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Uw gegevens bij LYAM

Wij bewaren gegevens van personen die een aankoop bij ons hebben gedaan en personen die hebben toegestemd/aangegeven dat zij onze informatie/nieuwsbrieven willen ontvangen.
Koopovereenkomst: wij bewaren de volgende gegevens om uw bestellingen te kunnen leveren en u benodigde informatie hierover te kunnen geven:
– naam
– adres
– woonplaats
– emailadres
– telefoonnummer
Deze gegevens bewaren wij 15 jaar, zodat wij u ook over langere tijd bij reparaties of vragen over uw sieraad kunnen helpen (after sales, garantie, informatie over openingstijden etc.). Tevens bewaren wij uw gegevens t.b.v. de Belastingdienst.
Informatie/nieuwsbrieven: zie Nieuwsbrieven.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Skeps Mediabureau. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Skeps Mediabureau heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Skeps Mediabureau is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Skeps Mediabureau

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Skeps Mediabureau. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Skeps Mediabureau heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Skeps Mediabureau is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt Post NL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Nieuwsbrieven

MailChimp

Wij versturen per email nieuwsbrieven met informatie over LYAM via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Uitnodigingen Open Dagen

Drukkerij Kleen

Eenmaal per jaar versturen wij per post uitnodigingen voor onze Open Dagen. Hierbij worden naam, adres en woonplaats gedeeld met drukkerij Kleen te Meppel. Drukkerij Kleen gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Drukkerij Kleen onderaannemers inschakelt, stelt zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Post NL

De kaarten worden verzonden door Post NL. Voor verwerking persoonsgegevens door Post NL zie hierboven.

Facturatie

Woocommerce

Voor het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van de diensten van Woocommerce. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Woocommerce is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Woocommerce gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u misbruik van uw gegevens heeft geconstateerd.

Cookiebeleid

Functionele cookies (Google Tag Manager)

Deze zijn nodig om de website te laten functioneren, bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen invoeren.

Analytische cookies (Google Analytics en Hotjar)

Wij gebruiken Google Analytics en Hotjar om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij laten Google en Hotjar de IP-adressen hiervan te anonimiseren. Er wordt voor deze cookies geen akkoord van u gevraagd, omdat er geen persoonsgegevens van u worden bewaard.

Social Media

Op onze website is een button opgenomen om de site te kunnen promoten op het sociale netwerk: nl Facebook. De button werkt door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring op de respectievelijke site wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

LYAM edelsmeden
De Protter 2, 8502 DG Joure
0513-418053
info@lyam.nl
contactpersoon: Lyanne Wold-Wolterink